Mediation

Mediation is een effectieve wijze van oplossen van conflicten met de hulp van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde, de mediator. De mediator begeleidt het proces van de communicatie en de onderhandelingen tussen de betrokkenen in de mediation. Aan de mediation tafel kunnen betrokkenen bespreken wat echt toedoet en belangrijk voor hun is, kunnen zij begrip voor elkaar krijgen en bewegen van standpunten naar belangen.

Mediation is gericht op het vinden van een oplossing die de belangen, wat echt belangrijk is, van alle betrokkenen tegemoet komt. Een win-win oplossing gericht op de toekomst.

Belangrijkste kenmerken van mediation:

  • vertrouwelijkheid: veilige setting waarin alles kan worden besproken
  • vrijwilligheid: om de mediation in te gaan en ook om ermee te stoppen
  • commitment: bereidheid om zich in te spannen om een oplossing te vinden
  • zelfbeschikking: zelf gemaakte afspraken, duurzamer
  • sneller en goedkoper dan een juridisch traject

Ik begeleid mediations in:

  • (internationale) arbeidsconflicten en samenwerkingsproblematiek: dat het een conflict tussen twee collega’s betreft of een conflict tussen een werknemer en een leidinggevende, is het zaak on het conflict snel en op een goede manier op te lossen om de samenwerking te herstellen en/of te verbeteren. Ook bij einde dienstverband, biedt mediation de mogelijkheid om de professionele relatie op een goede manier te eindigen.
  • (internationale) zakelijke conflicten: het belang om een zakelijke conflict snel en op een bevredigende manier op te lossen is groot in het zakelijke leven. Mediation wordt steeds vaker gekozen als vorm van effectieve conflictoplossing in de business en commerciële wereld. Snel, effectief en behoud van de zakelijke relatie.
  • conflicten in het onderwijs: het belang van kwalitatief en continu onderwijs en een goede relatie tussen docenten en tussen school en ouders is groot. De onderwerpen van conflict bespreekbaar maken en samen een oplossing vinden die het belang van het onderwijs, de kinderen, de school en de ouders tegemoet komt.