Werkwijze

Mediation is een gestructureerd proces die verloopt binnen een betrekkelijke korte periode:

  • Intake fase: eerst heb ik een intake gesprek met ieder deelnemer afzonderlijk om ieders perspectief te horen.
  • Exploratie fase: daarna vindt er het eerste gezamenlijk gesprek plaats waarin de mediation overeenkomst, die de voorwaarden van de mediation uiteen zet, wordt getekend door alle betrokkenen. Vervolgens vinden er een paar gezamenlijke gesprekken plaats waarin de genomen standpunten worden geëxploreerd om bij de achterliggende belangen te komen. Wat is echt belangrijk voor ieder betrokkene in de mediation en wat is belangrijk voor hun allebei/allen. Zo kunnen betrokkenen echt naar elkaar luisteren en kan er wederzijds begrip ontstaan.
  • Onderhandelingsfase: wanneer alle belangen op tafel liggen, kunnen betrokkenen opties genereren en samen onderhandelen en een oplossing creëren die tegemoet komt aan alle belangen. Partijen creëren zo hun eigen aanvaardbare oplossing.
  • Afsluitingsfase: de door de betrokkenen gemaakte afspraken worden vastgelegd en de mediation wordt afgesloten.

Het doel is een door betrokkenen in de mediation zelf ontworpen win-win oplossing voor de toekomst.

Het is ook mogelijk om een “één dag” of halve dag mediation te doen. Gebruikelijk in zakelijke mediation.

Voor de complete privacyverklaring, bekijk het uitgebreide document.